Vi trenger verger i Lødingen

Statsforvalteren i Nordland har behov for verger i Lødingen.

Per i dag har vi om lag 4100 vergemål i Nordland hvorav rundt 2800 er for voksne. Mennesker i ulike livssituasjoner har behov for hjelp til å ivareta sine personlige og økonomiske forhold, alt fra å betale regninger til å sikre at man får de tjenester man har krav på fra det offentlige.

De fleste verger er nærstående til den som trenger bistand. Det vi trenger nå er faste verger som vi kan kontakte når vi trenger en utenforstående verge, og som kan tenke seg å ta på seg flere oppdrag.

Å være verge passer for de som er interessert i å hjelpe andre mennesker og har litt ekstra tid til overs. I tillegg må man ha alminnelige ferdigheter i nettbaserte tjenester og elektronisk kommunikasjon. Som fast verge vil du også ha krav på godtgjøring. For å bli godkjent som fast verge må man levere politiattest og vi gjennomfører en kredittsjekk for å være sikker på at vergen har orden i sin egen økonomi. Statsforvalteren gir også opplæring til vergene, blant annet gjennom webinarer og fagdager.

 For mere informasjon kontakt vergemålsseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland enten på telefon 75 53 15 00, alle dager 12.00 til 14.00, eller sfnopost@statsforvalteren.no.