Viktig info ang. anleggsperioden og ny 1-10 skole

I forbindelse med bygging av ny 1-10 skole er anleggsområdet sikret med gjerde.
All ferdsel på anleggsområdet er forbudt!

Gang/sykkelvei forbindelsen mellom Skolevegen og Idrettsvegen er midlertidig stengt til 2. juli 2018.
Denne vil også bli stengt i en kortere periode i forbindelse med asfalteringen sommeren 2019. 

Adkomst mellom skolene og Idrettshallen er sikret med at mest mulig anleggstrafikk til/fra anleggsområdet vil gå gjennom Idrettsvegen