Vi starter 20. august, og alle elevene møter foran hovedinngangen kl. 08.30.

Søknadsfrist er 1. oktober 2018. - til Næringsstyretsmøte den 8. november.

Skatteliste (PDF, 435 kB)for næring, verk og bruk i 2018 er offentliggjøres på kommunens hjemmeside og henger på tavlen i foaje på Rådhuset.

 

Til høsten starter det opp et nytt studie i Svolvær - «Stedsutvikling»

Dette er noe vi anser som nyttig og interessant for mange, og vi ønsker derfor å spre tilbudet så godt vi kan ut i regionen. Del gjerne denne informasjonen i deres nettverk.

 

Søknadsfrist er 3.september.

Fra 15 mai og til 15 september er det sommertid på Rådhuset.
 

Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet er åpent fra kl. 1000-1400.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.