Bassenget stenger for sesongen etter siste offentlige bading den 23.03.18 kl. 21.00.

Lødingen hallen vil være stengt i Påsken fra 23.03.18-02.04.18. 

Kveldsvakt i hallen til og med 27.04.18.

Det har nå vært fint og kaldt vær i en lang periode. Som en følge av det begynner det å minke på vannressursene våre.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Vil du være vår nye medarbeider? Lødingen kommune har flere ledige stillinger.

Høringsfristen 16. april 2018.

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn: vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Folkehelseuka 2018 vil gå av stabelen i uke 15: 9. - 15. april.

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.