Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Helsestasjonen blir stengt noen dager i mars måned.

Lødingen kommune skal oppnevne meddommere til tingretten , lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.

Søknadsfrist for søknader om tilskudd fra kommunens næringsfond er 1.mars 2020.

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Til orientering har Fylkesmannen i Nordland nå lagt ut en nyhetssak der de inviterer elveeierlagene og andre til å komme med innspill til fiskebestemmelser for de kommende årene.

Fylkeskommunale midler for tiltak for gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10 mars 2020