Fylkeskommunale midler for tiltak for gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10 mars 2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) skal dele ut trafikksikkerhetsprisen for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre i Nordland kan nomineres.

Frist  20 februar 2020.

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Har du behov for å få kopiert opp kart eller byggetegninger?

Offentlig bading starter tirsdag 7 januar 2020.

Åpent tirsdager fra 1800-2100.
Fredager fra 1700-2000.

 

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Frist for tilbakemelding er satt til  07.02.20.
Sendes postmottak@vestreg.no

Se dokumenter: https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kystsoneplan-for-vesteralen-og-lodingen/

Noen slutter i Lødingen kommune og noen begynner i kommunen. Her er litt informasjon om de siste tilskuddene til vår kommune.

Parker smart i forhold til brøyting og annen vei vedlikehold.

Kom å hent på Rådhuset mellom kl. 1000-1400.