Er du kulturinteressert?

Kunst og kulturkomiteen trenger flere medlemmer.

Kunst og kulturkomiteen består av frivillige, kulturengasjerte personer. Komiteen legger til rette for konserter, sceneforestillinger, utstillinger m.m.
Et av medlemmene er oppnevnt av kommunestyret og resten er rekruttert fra lag og foreninger, institusjoner og næringsliv.

Leder for kunst og kulturkomiteen er Monica Kvæl Kvalø.
Ønsker du å bli medlem send en send en mail til monica.kvael@lodingen.kommune.no