Meddommere – vi søker innbyggere som kan påta seg en viktig samfunnsoppgave.

Lødingen kommune skal oppnevne meddommere til tingretten , lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, og skal i størst mulig grad gjenspeile kommunens befolkning, så som i forhold til alder, etnisk bakgrunn og kultur.  Det er viktig at de som velges er samfunnsinteresserte mennesker.

Meddommer er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.  Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året.  De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre.  

For å bli meddommer kreves tilstrekkelige norskkunnskaper, og være personlig egnet til oppgaven.  Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.  Du må ikke være fradømt stemmeretten, eller under gjeldsforhandling, konkursbehandling/konkurs-karantene.   Og så må du være registrert bosatt i Lødingen kommune på valgdagen.  Desssuten er det en stor fordel om du kan bruke vanlige digitale verktøy. 

Meddommere får skyss- og kostgodtgjøring, samt dekket tapt arbeidsfortjeneste ved utføring av oppgaven.

Høres dette interessant ut?

Ønsker du å bli meddommer til tingretten eller lagmannsretten?  Meld din interesse eller foreslå kandidater til oss.  Vi trenger navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, samt informasjon om utdannelse, yrke og arbeidsgiver.

Kontakt Arne Mæhre på e-post: arne.mahre@lodingen.kommune.no, eller telefon 90 93 97 11.