Parkering i forhold til brøyting

Parker smart i forhold til brøyting og annen vei vedlikehold.

Kontraktøren melder om flere som parker og setter søppeldunker litt uheldig slik at det skaper problemer for rydding av snø og slaps.

Om alle kunne parkere og plassere søppeldunker slik at det ikke er til hinder for brøyting da ville det bli bedre brøytet da det ikke er hinder i veien. Står en bil veldig dumt parkert kan det hindre snørydingen i hele veien. Noe som er veldig uheldig for alle som bruker veien.

Det hindrer også dyre skader på kjøretøy, både de parkerte bilene og traktorer og brøytebiler.