Søknadsbasert krisefond for bedrifter i Lødingen som var/er rammet av korona.

Søknadsfrist 10 juni!
 

Retningslinjer og søknadsskjema:

 

Kommunestyret vedtar at det opprettes at eget krisefond på kr 300 000,- for bedrifter i Lødingen kommune som har vært og er rammet av Korona-pandemien.

Beløpet tas av Kommunestyrets bevilgning til lokalt næringsfond.

Tilskudd fra krisefondet skal være søknadsbasert, og er spesielt rettet mot enkeltpersonforetak, mindre bedrifter og inntektsgivende aktiviteter som har måttet ta betydelige økonomiske tap som følge av nedstengning av samfunnet etter 12. mars.
Prioriteringer:
Enkeltpersonforetak, mindre bedrifter og inntektsbringende aktiviteter.

Bedrifter som ikke har ansatte kan også omfattes av ordningen.