Støttesenteret for kriminalutsatte i Nordland

Tlf.  800 40 008

Støttesenteret for kriminalutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud. Tilbudet er for dem som har vært utsatt for kriminalitet, og støttesenteret er der for å hjelpe.

 Har du vært utsatt for kriminalitet?

Som for eksempel vold, trusler, utpressing, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, mishandling eller krenkelser?

Dette kan oppleves som svært alvorlig og personlig belastende.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er der for å hjelpe.

Vi kan gi deg informasjon, veiledning og støtte i en vanskelig fase i livet.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud.

Hva kan støttesenteret hjelpe deg med?

Vi gir deg informasjon om rettsprosessen, og støtter deg som vitne under en eventuell rettssak.

Vi kan gi deg veiledning og informasjon om det å anmelde.

Vi hjelper deg med å søke voldsoffererstatning fra staten.

Vi kan støtte deg gjennom straffesaksprossen, fra politianmeldelse til saken er avgjort.

Vi er her for deg.

Ta kontakt med oss.

Politidistrikt/Lokalisasjon

Tlf direkte

E-post

Oslo

40446511

stottesenter.oslo@politiet.no

Ski

40446512

stottesenter.ost@politiet.no

Hamar

40446513

stottesenter.innlandet@politiet.no

Tønsberg

40446514

stottesenter.sor-ost@politiet.no

Kristiansand

40446515

stottesenter.agder@politiet.no

Stavanger/Haugesund

40446516

stottesenter.sor-vest@politiet.no

Bergen

40446517

stottesenter.vest@politiet.no

Molde

40446518

stottesenter.moreogromsdal@politiet.no

Trondheim/Steinkjer

40446519

stottesenter.trondelag@politiet.no

Mosjøen/Bodø

40446520

stottesenter.nordland@politiet.no

Tromsø

40446521

stottesenter.troms@politiet.no

Kirkenes/Vardø

40446522

stottesenter.finnmark@politiet.no