Tilskudd fra kommunens næringsfond

Søknadsfrist for søknader om tilskudd fra kommunens næringsfond er 1.mars 2020.

Lødingen kommunes Næringstyre avholder neste møte 7.mai 2020.

For å få søknader om kommunalt næringstilskudd behandlet på dette møtet, må søknader sendes til kommunen innen 1.mars 2020.

Sjekk retningslinjene for å avklare om formålet med prosjektet (eller tiltaket) ligger innenfor de vedtatte satsningsområdene.

Det søkes via digital skjema.

https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/naringsutvikling/