Trafikksikkerhet holdningsskapende midler vår 2020

Fylkeskommunale midler for tiltak for gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10 mars 2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til første halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/.
Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.

NFTU anbefaler alle å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silfis@nkf.no
.