Arrangement/sammenkomster

 

Kommunen ber alle som planlegger arrangement og har spørsmål om smittevernforskriftene som gjelder, tar kontakt med kommunen.
S
end en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. festivaler, konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no
 

 

Krav til gjennomføring av arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

  • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Regler for steder som har faste, tilviste sitteplasser

Deltakere på arrangementer som har faste, tilviste sitteplasser skal kunne ha minst en ledig sitteplass mellom seg. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre, etter ankomst.

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted for profesjonelle aktører hos Helsedirektoratet.

  • Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl.22.00
Se mer om reglene for serveringssteder her.

Sosial kontakt 

Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Ha få kontakter og de samme over tid. 

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.