Arrangement/sammenkomster

 

Kommunen ber alle som planlegger arrangement og har spørsmål om smittevernforskriftene som gjelder, tar kontakt med kommunen.
S
end en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. festivaler, konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no
 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-som-gjennomfoeres-paa-serveringssteder