Helse/omsorg

Legekontoret: tlf 769 86650 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.     

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/#smittevernraad-ved-besoek-i-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner-med-mange-beskyttede-beboere

Nye retningslinjer for besøk ved Lødingen sykehjem 


 Håndsprit ved inngangsdør brukes før besøk

• Besøkende bør bruke munnbind når 1 meter avstand ikke er mulig å overholde

• Hold 1 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.

• Det er ikke mulighet for servering.

• Det føres besøksprotokoll og besøkende må skrive seg inn i denne ved ankomst

• Besøk bør helst foregå på pasientens rom.

• Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom beboerens rom og ytterdøren.

• Toalett kan benyttes på beboerens rom.

• Personer som har luftveissymptomer, er i karantene eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.

• Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes

Kommuneoverlege Marta P. Strand

Konstituert avd.leder Cecilie Johansen