Helse/omsorg

Legekontoret: tlf 769 86650 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.     

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus

Lødingen sykehjem etter nye smittevernregler fra 25.03.21 :

Retningslinjer vedrørende besøk i institusjon

Lødingen sykehjem:

 • Håndsprit ved inngangsdør brukes før besøk
 • Det er kun tillatt med 1 besøkende 1 gang pr dag
 • Besøkende må bruke munnbind når 2 meter avstand ikke er mulig å overholde
 • Hold 2 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
 • Det er ikke mulighet for servering.
 • Det føres besøksprotokoll og besøkende må skrive seg inn i denne ved ankomst
 • Besøk foregår på pasientens rom.
 • Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom beboerens rom og ytterdøren.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. Toalett kan benyttes på beboerens rom.  
 • Personer som har luftveissymptomer, er i karantene eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
   
     

 

Kommuneoverlege                              Avdelingsleder                     

Marta P. Strand                                    Irene Waage