Info til deg som har tatt covid-19 test

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

Har du tatt en hurtigtest og den er positiv, så ta kontakt med koronatelefonen i åpningstiden. Vær i isolasjon. Er dette i en helg eller utenom åpningstid så send en SMS til koronatelefonen. Du vil bli kontaktet senest neste virkedag.

NÅR FÅR JEG SVAR PÅ PRØVEN?

 • Selve prøven sendes til, og analyseres ved sykehuslaboratoriet i Tromsø. Svar på prøven finner du på helsenorge.no, her må du logge deg inn ved hjelp av idport/BANKID.
 • Dersom du registerer deg med mobilnummer inne på helsenorge, får du SMS-varsling når svaret på prøven foreligger. Du kan tidligst vente å få svar på kvelden dagen etter prøven ble tatt. Ved stor pågang kan ventetiden bli noe lengre.

   

  HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MEG MENS JEG VENTER PÅ SVAR?

  Dersom du tester deg grunnet luftsveissymptomer eller annen mistanke om smitte, er du i karantene fram til svaret foreligger. Med mindre du har fått annen beskjed, avsluttes karantenen ved negativt prøvesvar og symptomfrihet.

 • Krav om karantene mens du venter på prøvesvar gjelder ikke deg som er symptomfri og/eller tar prøve for dokumentasjon i forbindelse med utenlandsreise.
 • Dersom prøven din er positiv skal du isoleres og dine nærkontakter i karantene. Du vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam og fulgt opp derfra.

   

  TIL DEG SOM ANKOMMER LØDINGEN ETTER OPPHOLD I ANDRE KOMMUNER/OMRÅDER I NORGE MED HØYERE SMITTETRYKK.

  Det er flott at du tester deg. Samtidig er det viktig å huske på at svaret på en koronatest kun er et øyeblikksbilde. Det tar tid fra man blir smittet til dette slår ut på test. Selv om du får negativt svar på prøven kan du flere dager senere utvikle sykdom og bli smitteførende. Når du tester deg etter ankomst til Lødingen anbefaler vi sterkt at du tester deg på nytt på dag 5-7 etter ankomst.

 • Fram til svaret på prøve dag 5-7 foreligger er det viktig at du begrenser antallet mennesker du møter.