Koronainfo

  • Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke
    lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk,
    uavhengig av årsak. 

De som allikevel ønsker å teste seg så fins det selvtester å få på rådhuset i Lødingen.
Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider!

Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at
det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre
luftveisinfeksjoner. 

Hurtigtester kan ved behov hentes på  rådhuset.(hurtigtester må hentes i åpningstiden mandag-fredag fra 0800-1530).

Nettsider
Nyoppståtte luftveissymptomer:
Nyoppståtte luftveissymptomer - FHI