Koronainfo

  • Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret.
  • Personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får  luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. 
  • For de som behøver å teste seg så er det selvtester å få på rådhuset i Lødingen.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire
dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se mer informasjon på nettside nedenfor.
Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester.

Hurtigtester kan ved behov hentes på  rådhuset.(hurtigtester må hentes i åpningstiden mandag-fredag fra 0800-1530).

Nettsider
Nyoppståtte luftveissymptomer - FHI