Koronaviruset status Lødingen onsdag 25 november

Klikk for stort bildeDet er ikke nye tilfeller av koronasmitte i Lødingen til og med
 25. november.

 

 Vi ber publikum om å unngå befolkningsansamlinger så langt det er mulig, f eks på kjøpesentra i byene. Oppfordringa er å handle julegavene lokalt i Lødingen i år!

 

Følg med i veiledningen fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet.

 

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no.
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Beredskapsledelsen vil ha møter hver onsdag fremover. 

 

Beredskapsledelsen anbefaler at bedrifter, lag og foreninger er svært tilbakeholdne med å arrangere tilstelninger der mange personer møtes. 

 

Det er moderat etterspørsel etter testing fra publikum, og liten pågang på kommunens korona-telefon.

 

Arrangementene i regi av Lødingen Næringsforum i november/desember; Beredskapsledelsen har lagt føring på at større arrangement, f.eks. tenning av julegran, nisselørdag og nisseballslippet, ikke skal foregå med publikum til stede.
 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)
 • NB! Dette betyr i praksis at det å reise på hytta er greit, så lenge du unngår kollektivtrafikk.

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for alle i hele landet

Private sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 

Uteliv

 • Nasjonal skjenke stopp klokken 24. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22. 

Karantene og reiser

- Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

- Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

- Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.


Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. konsert, julemesse, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

Adgangskontroll på Rådhuset er blitt innskjerpet, det opprettes besøkskontroll for publikum og ansatte i kommunen som ikke har arbeidsplass på Rådhuset. Hånddesinfeksjonsmiddel i yttergang skal benyttes før inngang til publikumsmottak. Publikum skal ha en møteavtale før oppmøte på Rådhuset. Besøkende vil da bli hentet av den som det skal has møte med.

 

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Lødingen kommune ber alle tenke smittevern, vis hensyn, hold avstand og vask hendene. 

For English Readers/Travel advice:
https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice?redirect=false

Skole - se info på hjemmesiden til Lødingen skole: https://www.lodingenskole.no/

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

 

Idrettshallen:
Hallen kan benyttes til treningsaktivitet  man-tirs-ons-tors-fred. 
Grupper som trener får benytte garderobeanlegget under forutsetning av at kontaktpunkt sprites ned etter bruk.

Bare trening/kamp for organiserte grupper, dvs. med ledere/trenere til stede. Særforbundenes veiledning/retningslinjer for trening og kamp skal følges, dvs. at andre enn utøvere og trenere/ledere ikke er til stede i hallene. Hallen er låst, og åpnes bare for å slippe inn utøvere, trenere og ledere.


Det åpnes for organisert aktivitet for barn i alderen 6-12 år under forutsetning av at smitteveileder blir fult opp av voksne ledere som er tilstede.

 

Vestbygd skole/gymsal: Det åpnes for at lag og foreninger som følger smittevernveileder fra særforbund kan benytte gymsalen. Det forutsettes at det er voksne til stede som har oversikt over situasjonene. 
Vestbygd skole/musikkrommet: Når det foreligger en forsterket renholdsplan kan korpset benytte musikkrommet til øving.

 

Idrettshallen kan også benyttes av skolen. Dette gjelder også idrettshallen i Vestbygda.

Ungdomsklubbene i kommunen kan nå åpne under forutsetning av at overordnet smittevernveiledning følges.

Frivilligsentralen og frivilligsentralens kafe kan nå gjenoppta sin vanlige aktivitet under forutsetning at overordnet smittevernveiledning følges. 
Datakurs som er planlagt må fremdeles utsettes - ny vurdering om dette fra Beredskapsledelsen neste uke.

Lødingen Sykehjem:
Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Generelle retningslinjer vedrørende besøk i institusjon Lødingen sykehjem:

 • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
 • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
 • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
  Se også:
 •  
  Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.