Koronaviruset status Lødingen onsdag 27 mai

Klikk for stort bildeFortsatt ingen bekreftede smittetilfeller i kommunen pr onsdag kl. 09.00. 

 

Beredskapsgruppen møtes fra nå av en gang pr uke, og sammenkalles umiddelbart dersom f.eks. smittetilfelle oppstår. Det blir lagt ut rapport på hjemmesiden med oppdatert informasjon om beredskap og smittesituasjon hver onsdag formiddag. Husk søknadsfristen for krisefondet 10 juni!

           

 

 

 

 

 

 

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Lødingen rådhus har nå åpnet for besøkende, men vi henstiller allikevel til at det blir brukt telefon og mail for å komme i kontakt med saksbehandlere. All henvendelse SKAL skje til resepsjonen, og vi ber alle om å ha en avtale før besøk. Sentralbordet har normal åpningstid fra 10.00-14.00. 

Lødingen kommune ber alle tenke smittevern, vis hensyn, hold avstand og vask hendene. 

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til max 20 personer, forutsatt at man kan holde minst en meter avstand.

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst en meter avstand til hverandre og det er en ansvarlig arrangør. 

Nå gis det igjen anledning til servering i restaurant og kafe. De nasjonale smittevernregler vil gjelde i forhold til hygiene, og avstand hvor mange personer som kan være samlet.

Sentrale myndigheter fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.  Reiserådet gjelder til 20. august.  Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. 

Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i ti dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.  Man må være forberedt på at bestemmelsene om reise-karantenene kan vare over sommeren.

Derfor er det automatisk karantene i ti dager etter ankomst for reisende som kommer fra utlandet, gjelder også Sverige. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantene gjelder 10 dager fra den dagen du kom hjem. Er du i karantene må karantene regler overholdes til det er gått 10 dager.
Dersom dere har spørsmål om hvordan dere skal forholde dere i forbindelse med karantene, er Lødingen sin koronatelefon 477 04 943, mellom kl. 10-15, mandag-fredag.


Legekontoret tar kun imot telefoniske henvendelser.  
Pr. nå er det helse/barnehage/skolepersonell, og utsatte grupper som vil bli testet for korona. Personer uten symptomer skal ikke testes, og personell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes.
Lødingen kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet ang. testing.

 

Fysioterapi virksomhet i våre lokaler på Idrettsveien 1 starter opp fr.om tirsdag 21.04. Vi følger retningslinjene som gjelder for smittevernfaglig forsvarlig drift. Fortsatt gjelder følgende: konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres vi telefon/videokonsultasjon.  Ring oss på telefon 90886914 for å avtale time.

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV: 

 Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Er du fri for arbeid pga. permittering er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker og søker dagpenger første ledige dag.  Følgende ansatte kan kontaktes direkte for ytterligere informasjon: Ingebjørg Hauge mob. 40105798 eller Tine T. Bjugg mob. 93039874. (mellom kl. 0800 og kl. 1500). Du kan også sende mail til nav.lodingen@nav.no

 

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

Barnehagene har startet opp fra 20 april. Dette gjelder både den kommunale barnehagen i Vestbygda, og Læringsverkstedet i Lødingen.
Småskolen 1-4 trinn startet fra 27 april.

Se mer informasjon på hjemmesiden til Lødingen skole http://www.lodingenskole.no/

Unntak for barnehage/skole; barn i risikogruppene eller med nære familiemedlemmer i risikogruppe, skal som nå være i hjemmet.

 

For samtlige tjenesteområder forutsettes det at smittevernfaglige hensyn er gjort. Det er utarbeidet veiledningsmateriell fra myndighetene, gjelder skoler og barnehager:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-veileder-for-barnehager-er-klar/id2697618/

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Skolens 5-10 trinn -
Skolen er nå åpnet.

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.