Koronaviruset status Lødingen onsdag 29 juli

Klikk for stort bildeDet er fortsatt ikke registret tilfeller av koronasmitte i Lødingen kommune onsdag 29. juli. Det er jevn etterspørsel etter testing fra publikum.

 

 

For mer informasjon åpne saken.

           

 

 

 

 

 

 

De nærmeste ukene forventer vi en økning i norske og utenlanske turister til Lødingen. Ta godt imot gjestene, men hold avstand, tenk deg om hvordan du opptrer på steder der du møter mange andre personer.

 

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside , www.fhi.no.

 

 

Beredskapsgruppen møtes fra nå av og frem til 12 august kun hvis  f.eks. smittetilfelle oppstår. Det vil da blir lagt ut rapport på hjemmesiden med oppdatert informasjon om beredskap og smittesituasjon. 

 

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Lødingen kommune ber alle tenke smittevern, vis hensyn, hold avstand og vask hendene. 

Reiseråd utenlandsreiser og innreiser til Norge:
https://helsenorge.no/koronavirus/reise

For English Readers/Travel advice:
https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice?redirect=false

  

Lødingen kommune minner om nødvendigheten av å følge veiledningen fra helsemyndighetene mht. smittevern, også det som gjelder samling av personer og avstand mellom personer.

 

Se Folkehelseinstituttets informasjon, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

 

Det tillates arrangementer med inntil 200 deltakere på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst en meter avstand til hverandre og det er en ansvarlig arrangør. 

Det er igjen anledning til servering i restaurant og kafe. De nasjonale smittevernregler vil gjelde i forhold til hygiene, og avstand hvor mange personer som kan være samlet.

Lødingen Sykehjem:
Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Generelle retningslinjer vedrørende besøk i institusjon Lødingen sykehjem:

  • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
  • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
  • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
  • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
    Se også:

Lødingen rådhus har åpnet for besøkende, men vi henstiller allikevel til at det blir brukt telefon og mail for å komme i kontakt med saksbehandlere. All henvendelse SKAL skje til resepsjonen, og vi ber alle om å ha en avtale før besøk. Sentralbordet har åpningstid fra 10.00-14.00. 

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til max 20 personer, forutsatt at man kan holde minst en meter avstand.

Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser til andre land, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.
https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Dersom dere har spørsmål om hvordan dere skal forholde dere i forbindelse med karantene, er Lødingen sin koronatelefon 477 04 943, mellom kl. 10-15, mandag-fredag.


Legekontoret tar kun imot telefoniske henvendelser. Personer uten symptomer for korona skal ikke testes, og personell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes.
Lødingen kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet ang. testing.

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.
Helsestasjonen har feriestengt fram til 19 juli.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Det er utarbeidet veiledningsmateriell fra myndighetene, som gjelder skoler og barnehager:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-veileder-for-barnehager-er-klar/id2697618/

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.