Koronaviruset status Lødingen onsdag 5. mai

Klikk for stort bildeDet er ikke nye tilfeller av koronasmitte i Lødingen til og med onsdag 5 mai.

 

Beredskapsledelsen gir en sterk anbefaling om å la seg teste for Covid-19. Også ved lette symptomer. Ta kontakt på koronatelefonen tlf. 477 04 943 (kl.10.00-15.00/mand-fred.)

Personer som tilbys vaksinering vil bli kontaktet av Legekontoret eller Helsestasjonen.

 

 

     

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no.
https://helsenorge.no/koronavirus

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

 

Oppfordringen til publikum om å unngå befolkningsansamlinger så langt det er mulig gjelder fortsatt.

 

Anbefalinger fra og med 16 april:

  • Hold en meters avstand. 
  • Maks fem gjester på besøk, og anbefaling til å møte andre utendørs.
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
  • Kun tillatt med å skjenke alkohol ved serveringa av mat. Skjenke stopp kl. 22.00. 
  • Lettelser i idrettsarrangement for barn
  • Barnehager og skoler på gult nivå
  • Voksne: aktivitet innendørs under forutsetning av inntil ti personer og 1m avstand.

 

Beslutninger i Lødingen kommune:

  • Bassengene er stengt for folkebading.

Kommunen ber alle som planlegger arrangement og har spørsmål om smittevernforskriftene som gjelder, tar kontakt med kommunen.
S
end en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. festivaler, konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

Når det gjelder 8 og 17- mai, følger beredskapsledelsen råd/anbefalinger fra regjeringen. 17 mai vil bli avviklet slik som i fjor.
 

Fra arrangøren av "Sjømatfestivalen" foreligger det informasjon om at festivalen for 2021 er avlyst.

 

Beredskapsledelsen vil ha møter hver onsdag fremover. 

 

Lødingen kommune:
-   Skolene er nå på gult nivå. 

-   Besøk til beboere i Lødingen sykehjem og Post 5 er inntil videre kun tillatt  for nærmeste pårørende etter avtale. Det er besøkskontroll, og det er kun en besøkende pr. dag pr. pasient. Dette vil gjelde inntil videre.
Kontaktinformasjon til Lødingen sykehjem 99388655, til Post 5: 4768 6364.

- Åpning for aldersbestemte grupper i idrettshallen

- Folkebad/basseng i Lødingen kommune er stengt.

-  Fritidsklubbene og kafeen på Frivilligsentralen åpnes. Følg smittevernhensynet. 

- Det åpnes for aktiviteter i skolelokalene ut over undervisningsformål med smitteverntiltak på plass, og etter forutsetningene og føringer som gjelder for samling i grupper.

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla. å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Adgangskontroll på Rådhuset er blitt innskjerpet, det opprettes besøkskontroll for publikum og ansatte i kommunen som ikke har arbeidsplass på Rådhuset. Hånddesinfeksjonsmiddel i yttergang skal benyttes før inngang til publikumsmottak. Publikum skal ha en møteavtale før oppmøte på Rådhuset. Besøkende vil da bli hentet av den som det skal has møte med.

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.