Koronaviruset status Lødingen tirsdag 29 september

Klikk for stort bildeOppdatert tirsdag 29.september:

Kommunen har seint mandag kveld fått melding om ett smittetilfelle, som gjelder en person som er tilreisende til Lødingen.

 

Vedkommende er satt i isolasjon i kommunen. Det foreligger fortsatt ikke positive prøver blant prøvene som er tatt på legekontoret i Lødingen.

 

  Det er økt etterspørsel etter testing fra publikum.

 

Oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på , www.fhi.no

 

For mer informasjon åpne saken.

           

 

 

 

 

 

 

Beredskapsledelsen har møter annen hver onsdag fremover. Blir det oppdaget smitte vil hjemmesiden bli oppdatert.

 

Beredskapsledelsen vil gi ros til publikum - lag og foreninger - som er flinke til å henvende seg til kommunen med forespørsler om arrangement o.l.
Dette er til stor hjelp i forebyggingen og kommer til å være avgjørende når/hvis vi får et smitteutbrudd i Lødingen. Takk skal dere ha!

 

Adgangskontroll på Rådhuset er blitt innskjerpet, det opprettes besøkskontroll for publikum og ansatte i kommunen som ikke har arbeidsplass på Rådhuset. Hånddesinfeksjonsmiddel i yttergang skal benyttes før inngang til publikumsmottak. Publikum gis en sterk anmodning om å ha en møteavtale før oppmøte på Rådhuset. Besøkende vil da bli hentet av den som det skal has møte med.

 

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Lødingen kommune ber alle tenke smittevern, vis hensyn, hold avstand og vask hendene. 

Reiseråd utenlandsreiser og innreiser til Norge:
https://helsenorge.no/koronavirus/reise

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn

For English Readers/Travel advice:
https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice?redirect=false

Skole - se info på hjemmesiden til Lødingen skole: https://www.lodingenskole.no/

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

 

Lødingen kommune minner om nødvendigheten av å følge veiledningen fra helsemyndighetene mht. smittevern, også det som gjelder samling av personer og avstand mellom personer.

 

Se Folkehelseinstituttets informasjon, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

 

Idrettshallen: Bare trening/kamp for organiserte grupper, dvs. med ledere/trenere til stede. Særforbundenes veiledning/retningslinjer for trening og kamp skal følges, dvs. at andre enn utøvere og trenere/ledere ikke er til stede i hallene. Hallen er låst, og åpnes bare for å slippe inn utøvere, trenere og ledere.
Garderobeanlegget er stengt inntil videre.


Det åpnes nå for organisert aktivitet for barn i alderen 6-12 år under forutsetning av at smitteveileder blir fult opp av voksne ledere som er tilstede.


Hallen benyttes inntil videre tirs-ons-tors. av lag/foreninger.

 

Seriespill/håndball starter 25. oktober. Lødingen Il håndball bes komme med forslag til hvordan seriespillet kan gjennomføres med inntil 200 tilskuere.

Vestbygd skole/gymsal: Det åpnes for at lag og foreninger som følger smittevernveileder fra særforbund kan benytte gymsalen. Det forutsettes at det er voksne til stede som har oversikt over situasjonene. Garderober er ikke tilgjengelig.
Vestbygd skole/musikkrommet: Når det foreligger en forsterket renholdsplan kan korpset benytte musikkrommet til øving.

 

Idrettshallen kan også benyttes av skolen. Dette gjelder også idrettshallen i Vestbygda.

Ungdomsklubbene i kommunen er stengt inntil videre. Lederne må komme med en plan(også smittevern), slik at beredskapsledelsen kan vurdere om ungdomsklubbene kan åpne. Frist for å sende inn plan er satt til 7. oktober.

Frivilligsentralens kafe må også holde stengt inntil videre. Det vil bli tatt en ny vurdering på neste møte i beredskapsledelsen.

Det tillates arrangementer med inntil 200 deltakere på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst en meter avstand til hverandre og det er en ansvarlig arrangør. 

Det er igjen anledning til servering i restaurant og kafe. De nasjonale smittevernregler vil gjelde i forhold til hygiene, og avstand hvor mange personer som kan være samlet. Presiserer at hånddesinfeksjonssprit skal være tilgjengelig i lokalet og ikke på forespørsel fra publikum.

Lødingen Sykehjem:
Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Generelle retningslinjer vedrørende besøk i institusjon Lødingen sykehjem:

  • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
  • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
  • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
  • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
    Se også:
  •  
    Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til max 20 personer, forutsatt at man kan holde minst en meter avstand.

Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl. 00.00 fredagen i samme uke. Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 
For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

Lødingen kommune følger FHI sin anbefaling og legger føring om at helsepersonell i aktuelle grupper skal testes ved hjemkomst og være fritatt fra pasientnært arbeid før testsvar foreligger.

https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.