Oppvekst

Skole - se info på hjemmesiden til Lødingen skole: https://www.lodingenskole.no/

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Barnehage, skole og høyere utdanning

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer om rådene for barnehager og skole her.

Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Les mer om høyere utdanning her.