Informasjon om smitteverntiltak på Lødingen skolene

Hurtigtest erstatter karantene

Helsemyndighetene har gitt klarsignal for at hurtigtesting kan erstatte karantene dersom et smitteutbrudd oppstår. Formålet er at hverdagen i barnehage eller skole kan gå tilnærmet som normalt, selv om et smitteutbrudd oppstår som berører barn og unge.

Etter hurtigtesten er det bare de som tester positivt, eller ikke blir testet, som må i karantene. Testresultat fra hurtigtesten må bekreftes gjennom en PCR-test (svar innen 1-3 dager). De øvrige elevene kan fortsatt være på skolen.

Når settes testing i gang?

Dersom en elev som har oppholdt seg på skolen har fått påvist smitte, blir resten av gruppen testet. Merk at det gjøres en test nr 2 etter 3-5 dager for elever i barneskolen. For elever i ungdomsskolen gjøres det ytterligere to tester; test nr 2 etter 3 dager og test nr 3 etter 5 dager.

Hvem testes?

Alle elever på klassetrinnet til den smittede eleven testes. I tillegg testes berørte ansatte.

Hvem utfører testinga?

Kommunens helsepersonell utfører testene.

Hvor utføres testene?

Testing skjer på skolen.

Hvor lang tid tar testinga?

Avhengig av gruppestørrelse, tar det fra 30 minutter til 2,5 timer å gjennomføre testing for hele gruppen.

Positiv test – hva skjer?

Indikerer hurtigtesten smitte, er eleven i karantene inntil resultat fra PCR-test foreligger. Det betyr at eleven forlater skolen straks resultatet foreligger. Videre oppfølging ved kommunens smittesporingsteam. Dersom det ikke utføres testregime settes eleven i vanlig smittekarantene på 10 dager (evt. med uttesting fra karantene med PCR-test etter tidligst 7 dager).

Test nr. 2/Test nr. 2 og 3

• Elevene i 1-7. trinn testes på skolen av helsepersonell, 3-5 dager etter test nr 1.

• Elevene i 8-10. trinn testes på dag 3 og dag 5 etter test nr 1.

Dersom dagen for test nr 2 eller 3 faller på helg- eller høytidsdag, testes det første påfølgende skoledag.

Testing krever samtykke fra foresatte

Det er frivillig, det vil si foresattes valg, om barna skal testes, derfor må foresatt gi skriftlig samtykke til testing. Samtykket gis på skjema og gjelder for skoleåret.

Hva skjer hvis mitt barn ikke blir hurtigtestet?

Dersom foresatte ikke ønsker at barna hurtigtestes, innebærer nasjonal smittevernforskrift at:
• barnet/eleven skal i karantene i 10 dager.
• karantenen kan heves etter negativ PCR-test, tidligst på dag 7.

Har du spørsmål om hurtigtesting?
Kontakt rektor Kjetil Moelv, telefon 769 86 771 / 916 12 011
eller inspektør Sissel Olsen, telefon 769 86 778 / 917 29 797

Generelle spørsmål som ikke kan besvares direkte over telefon, samler vi opp i kommunen og gir tilbakemelding på etter dialog med helsepersonell i kommunen.

MERK: Hjelp til med å stoppe smittespredning!
Den generelle rådene gjelder fortsatt:

• Dersom barnet/eleven har symptomer på smitte – bli hjemme og ta helst test på teststasjon.
• God håndhygiene.
• God hostehygiene.