Reiser

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

  • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
  • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Karantene og isolasjon

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.