Vaksinering i Lødingen kommune (korona) Oppfriskningsdose

Ingen oppfriskningsdose er satt opp fremover.

Hvis spørsmål ta kontakt med Helsestasjonen.