Vaksinering i Lødingen kommune (korona) Oppfriskningsdose

Ny info Oppfriskningsdose 3 Koronavirus

Uke 49 - torsdag 9. desember kl. 10.00- 13.00

Vestbygd skole, naturfagrom 2 etg.
Dette gjelder alle bosatt i Vestbygd, så lenge det har gått 5 mnd. mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

Uke 50 – mandag 13.desember kl. 09.00- 14.00

Kantine gamle videregående skole

Dette gjelder alle bosatt i Lødingen, så lenge det har gått 5 mnd. mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdose 3 er kortet ned til 5 mnd., derfor fremskyndes vaksineringen. Alle som har mulighet bør oppfordres til å sjekke dato for dose 2, kan enkelt gjøres på helsenorge.no.

Vaksinen er gratis. Ingen timebestilling. Kølappsystem

For mer informasjon: fhi.no