Vaksinering i Lødingen kommune (korona) Oppfriskningsdose

Ingen ny tid for vaksine er satt opp. Ta kontakt med Lødingen Helsestasjon hvis du har spørsmål.

Har du spørsmål om vaksine, ta kontakt med oss på Helsestasjonen.