Vaksinering i Lødingen kommune (korona) Oppfriskningsdose

«Drop-in» Koronavaksinering

 

 Torsdag 29.september kl. 10-14 i Lødingen Idrettshall, Drop-in ingen timebestilling

  • Torsdag 06.Oktober   kl. 10-14 i Lødingen idrettshall, Drop-in ingen timebestilling

Det gjelder følgende grupper:

  • Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18- 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp (Er noen i tvil om dette gjelder dem må de selv sjekke i forhold til hvilke sykdommer/helsetilstander sentrale myndigheter mener tilhører denne gruppen, derfor er det veldig viktig at dette vedlegget blir lagt ut og anbefalt å lese for de det gjelder).
  • Ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom (Det gjelder det samme for denne gruppen er noen i tvil må de selv sjekke)
  • Oppfriskningsdose til gravide i 2 og 3 trimester (Disse bør også lese vedlegget for å sikre at de er i denne gruppen)