Vaksinering i Lødingen kommune (korona) Oppfriskningsdose

Ingen timebestilling, kun drop in!

Det anmodes fra helsesykepleier at alle som ønsker vaksine møter opp, da tilbudet om vaksine vil avta.  

 

Mai

 

Mandag 23.mai kl. 13.00-14.00 (Helsestasjonen)

 

Juni
Mandag 13 juni kl. 13.00-14.00 (helsestasjonen
Mandag 27 juni kl. 13.00-14.00 (helsestasjonen)

Etter sommeren blir det ikke oppsatte timer for vaksine, da må hver enket ta kontakt med helsestasjonen og bestille time for vaksine. Det må også beregnes ventetid da vaksinen må bestilles.

Ingen timebestilling, kun drop-in!

Ny informasjon angående barn og vaksine: barn i alderen 5-11år (barn født i 2017 som er fylt 5 år og barn født i 2010 som er fylt 12 år) der kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det, men er mest aktuell for barn med risikosykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse eller barn som oppholder seg i land med høyere smitterisiko, eller barn som lever i en utsatt situasjon.

Det er i tillegg åpnet for at ungdom født i 2006, 2007, 2008 og 2009 kan vaksineres med to doser, 2 dose 8-12 uker etter 1 dose satt, dersom barnet/foresatte ønsker det.

Alle barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte (dersom delt foreldrerett).

Barn og ungdom møter på lik linje med den øvrige befolkningen, i Idrettshallen på drop-in. Vi har forsøkt å legge tidspunktet utover skoledagen for å forhindre unødig fravær.

Alle over 18 år kan få 3 dose om det er gått 4,5 mnd siden dose 2.

• Alle over 45 år med tidsintervall på 4,5 mnd siden dose 2

• Alt av helsepersonell med tidsintervall 4,5 mnd siden dose 2

• Alle ansatte i barnehage og skole (over 18 år) med tidsintervall på 4,5 mnd siden dose 2.

• Alle ungdommer i alderen 12-15 år som ønsker 1 dose og alle i alderen 16-18 år som ønsker 1 eller mangler 2 dose.

• Alle med alvorlig svekket immunforsvar som har fått 3 doser i primærvaksinasjonen kan få en 4-dose etter 3 mnd tidsintervall.

Informasjon FHI. (PDF, 219 kB)