Vaksinering i Lødingen kommune (korona)

Alle folkeregistrerte innbyggere i Lødingen født fra 2003 og nedover er nå blitt oppringt med tilbud om koronavaksinering.

Dersom du oppholder deg i Lødingen og ikke er blitt kontaktet, eller vi ikke har fått svart på henvendelse, men ønsker koronavaksine bes du ta kontakt på telefon 769 86 651 (evt. SMS) https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/legetjenester/) snarest med legekontoret for bestilling av vaksinetime.

Når det gjelder vaksinetime for 2.dose av koronavaksine, så fremskyndes nå denne for en del personer, dette pga. at vi har mottatt flere vaksinedoser. De som får fremskyndet time vil bli kontaktet av helsestasjon/legekontoret.