Korona vaksinering Lødingen Kommune

Personer som tilbys vaksinering i Lødingen kommune vil bli kontaktet av Legekontoret

 

 

De som takker ja til vaksine, blir satt på venteliste. Det er helsestasjonen ved helsesykepleier Ragnhild Sæther, som koordinerer koronavaksineringen. Det er vanskelig å anslå når en vil få tilbud om vaksinering, da kommunen ikke vet hvor mye vaksine som kommer pr. uke. Vaksineringen blir gjennomført i tråd med de nasjonale retningslinjene for prioritering. Trykk på lenken under for å lese mer om prioriteringsrekkefølge.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Når det er din tur å få vaksine, blir du kontaktet av helsestasjonen med avtale om tid og sted. Foreløpig foregår vaksineringen på helsestasjonen. Vaksine og vaksinasjon er gratis. Personer som har behov for drosje, må dekke denne selv.

I uke 15 startet vaksinering av personer under 75 år. I uke 16 vil også personer fra 18-65 år med høy risiko få tilbud om vaksine. Per i dag mottar Lødingen kommune kun vaksine fra BioNTech/Pfizer.

 

 

 

 

       


 

 

  •