Regionalt Fellesmøte for Eldrerådene i Vesterålen/Lødingen

onsdag 9. mai 2018, 12.00 - 15.00

Informasjon

 

 

 Program:

1145-1215 - Kaffe og noe attåt

1215 Velkommen med musikkinnslag fra Kulturskolen

1225 Kosthold og levevilkår fra Petter Dass' tid fram til 1960 årene! Foredrag med Arne Vassbotn

1255 Fallforebygging i Lødingen kommune

1300 Kommentarer til "Føre var i Vesterålen" fra de øvrige kommunene

1315 Hva arbeider eldrerådene med i de respektive kommunene?

1400 Kaffepause

1415  Foredrag med Tone-Lise Fische, rådgiver for Nordland Eldreråd  
 

Sted

Rådhuset
 

Kontakt

Eldrerådet i Lødingen
 

Torstein Aaring Nilsen
Legg til hendelsen i din kalender