Lødingen Kystlag

Lødingen Kystlag er ett av Forbundet Kystens vel 120 lokallag rundt om i Norge. Formålet er å verne om vår fine kystkultur. Vi vil bevare og bruke, lære og inspirere og forstå og utvikle historie og tradisjoner på best mulig måte for etterslektene.
Adresse Kontakt Kategori
Lødingen Kystlag
8412 Vestbygd
Magne Jenssen
Org.nr.: 996 149 684
Telefon: 90751244
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Lødingen Kystlag har vel 70 medlemmer. Vi ønsker oss flere, spesielt ungdommer og kvinner. Vi har en aktiv motorgruppe, vi er med å arrangerer Langfredagsvandringer og vi arrangerer Kystkulturdagene midt i Juli hvert år. Vi ønsker nye ideer og innspill til aktiviteter fra folk i Lødingen.Ta kontakt med leder eller et styremedlem hvis du har ideer og ønsker kontakt med oss.
Magne Jenssen, leder
Leif Husjord, nestleder
John Sverre Bakken, sekr
Arnfinn Fenes, kasserer
Vidar Kristiansen, styremedl