LØDINGEN MUSIKKFORENING

Lødingen Musikkforening ble etablert i 1938, og er en av Lødingens eldste foreninger.
Vårt medlemstall varierer rundt 30 personer, og vi er et tradisjonelt musikkorps for voksne.
Tilsluttet Norges Musikkorps forbund.
Leder er Finn Eilif Madsen, kasserer Ola Andersen.
Adresse Kontakt Kategori
LØDINGEN MUSIKKFORENING
Soltun Postboks 129
8411 LØDINGEN
Finn Eilif Madsen
Telefon: 955 29809 / 979 81344
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Gjennom hele vår historie har vi vært en viktig kulturbærer i kommunen, med små og store konserter samt offentlige opptredener som på 17.mai.
Vi mener at korpset gir et godt fritidstilbud til voksne. Vi samarbeider i perioder med musikere fra Divisjonsmusikken i Harstad, noe som har gitt musikalsk utbytte.