Lødingen lokallag av NFU

Norsk Forbund for Utviklingshemmede er en menneskerettighets-organisasjon som bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemning og familiene deres. Vår visjon er et samfunn for alle.

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.
Adresse Kontakt Kategori
Lødingen lokallag av NFU
Oterveien 10 Oterveien 10
8410 Lødingen
Jan Solheim
Telefon: 98489934
E-post: ja-so@online.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Lokallaget i Lødingen jobber hovedsaklig for målsettingen over gjennom aktivt å være med i det kommunale "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"