Brannvakt

Ved branner, ulykker og katastrofer er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.
 

Kommunen skal sørge for etablering og drift av brannvesenet som skal ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Kontaktinfo

BRANN 110
Asbjørn Skovro
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 991 05 012