Beredskap og krisehandtering

Lødingen kommune har Beredskapsråd og  beredskapsleder og kriseteam.

Disse arbeider med å gjøre Lødingen til en trygg kommune.

Her er både kommunens politiske og administrative ledelse, lege og lensmann, psykiatri og brannvern med.

Om nødvendig er både Sivilforsvaret og Heimevernet forberedt på å bistå oss.

Hero Mottak for asylsøkere er underlagt strenger regler og har egne prosedyrer og et eget støtteapparat å bruke forebyggende og ved uhell.

Lødingen kommune har Risiko og sårbarhetsanalyse for

  • Smittevern
  • Brann og redning
  • Ras/flom/skred
  • Psykiatri

som beskriver risikobildet og sårbarhet (ROS) og hvem som gjør hva hvis uønskede hendelser oppstår.

Vi er klar over store uønskede hendelser som kan ramme Lødingensamfunnet og vi har stort fokus på å trygge innbyggerne. Vi kjenner Nasjonal helseberdskap, Nødetatenses samvirke ved pågående livstruende vold, direktoratet for samfunnssikkerhets krav og planer. Vi vet hvilke krav kommunen har til å ha løpende oversikt over kommunens  situasjon / trusselbilde.

Vesterålskommunene jobber i 2014 / 15 med «Tryggere Vesterålen» sammen med samfunnsinstanser som kan bistå oss når vi trenger dem.

Lødingen kommune Beredskapsplan

Nasjonal nettportal for kriseinformasjon

Kontaktinfo

Kjetil Skjeie
Rådmann
E-post
Telefon 76 98 66 02
Mobil 976 52 867

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00

Åpningstider servicetorget 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45