Informasjon angående H.M.S. på Brannforebyggers arbeidsplass

Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette. Når det brukes en tilnærmet vertikal stige som atkomst til gulv som er høyere enn 3,5 m. skal stigen være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5 m.

Der feiing skjer fra tak skal adkomst være via typegodkjent stige/taktrinn og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning, dette for å sikre adkomst for feier og for å unngå skader på taktekke. N.B. Ikke i trematerialer

Krav til adkomst via stige/taktrinn gjelder for alle tak med helning.

Flate tak defineres som tak med helning mindre enn 6 grader.

Hvis det ikke er etablert særlige tiltak som gjør at arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte, skal stigen være tilstrekkelig mye høyere enn atkomstnivåets høyde. En stige som brukes som atkomst til et tak eller en avsats, skal rage minst 1 m. over taket eller avsatsen. Stigen må være tilstrekkelig sikret mot utglidning.

Der pipen er høyere enn 1,2 m. skal det monteres en arbeidsplattform. Dette kan også være nødvendig der det ikke er plass til å stå ved pipa eller beslaget rundt pipa gjør at underlaget er glatt. Adkomst mellom 2 piper skal foregå på takbro. Dette gjelder også til stige der stigen ikke ligger inntil pipa.

Se for øvrig Forskrift om Brannforebygging §:6,            

Feiing fra tak vil utgå der brannforebygger ut fra en helhetsvurdering finner at sikkerhetskravene ikke er tilstrekkelig ivaretatt av huseier. Brannforebygger er pålagt å følge dette påbudet.                                        

For mer informasjon vennligst ta kontakt på telefon 76 98 66 00 eller mail.

feier@lodingen.kommune.no

eirik.karlsen@lodingen.kommune.no

Med hilsen                                                                                                                                                              

For Lødingen Kommune                                                                                                                                   

Brannsjef Tlf. 769 86 600                                                                                                                      Brannforebygger Tlf. 47802473