Ergoterapeut

Kontortid er mandag, tirsdag og annenhver onsdag (ut februar).

Fra og med 04.03.19 vil kontortiden være mandag, tirsdag, onsdag og annenhver torsdag. Alle dager fra 08.00-15.30.

Telefon: 48 05 64 54

E-post: tor-oystein.kristiansen@lodingen.kommune.no