Folkehelse og Friskliv

Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelse skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen

Folkehelsesatsingen i Lødingen er et tverrfaglig samarbeid som koordineres av folkehelsekoordinator.

Lødingen kommune har som satsingsområder (avtale med Nordland Fylke):        

  •          Bo og nærmiljø
  •          Et inkluderende og likeverdig samfunn
  •          Barn og ungdom
  •          Voksenlivet
  •          Alderdom

Link til folkehelseprofil:
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1851&sp=1&PDFAar=2018

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Lødingen Frisklivssentral tilbyr veiledning og kurs innen følgende satsningsområder:

  • Bra mat
  • Røykeslutt
  • Fysisk aktivitet

 

 

 

Kontortid Frisklivssentralen:

Onsdager 08:00- 10:30 og 13:00- 15:30
 

Du finner oss på helsestasjonen i sentrumsbygget - Sjøveien 14!

Våre tilbud:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

   

Gå-trim kl 11:00

Oppmøte ved idrettshallen

   
   

Trening for kvinner! kl 18:00

Idrettshallen

   

Kontaktinfo

Tor Øystein Kristiansen
Frisklivskoordinator
E-post
Mobil 480 56 454
Brita Almestad
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 902 50 227