Folkehelse

Folkehelse angår oss alle, og handler først og fremst om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. Utviklingen av helse i befolkningen er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene vi lever under.

I folkehelsearbeidet blir derfor ansvaret for barn og unge særlig viktig fokus og grunnlag for folkehelsesatsningen.

Folkehelsesatsingen i Lødingen er et tverrfaglig samarbeid som koordineres av folkehelsekoordinator.

Lødingen kommune har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet og har prioritert satsing på:

  •          Helsefremmende barnehage og skole
  •          Sosial ulikhet i helse
  •          Inkludering innvandrere
  •          Frisklivsentral
  •          Psykisk helse

Folkehelsekoordinator i Lødingen er 

Vibeke Tveit tlf 769 86635 mobil 40 28 00 82

Frisklivssentralen kontaktes på tlf. 769 86 662 onsdager mellom 08.00-15.00. 
Irene Waage 

Kontaktinfo

Irene Waage
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 76 98 66 62
Mobil 991 25 420
Vibeke Tveit
SFO leder/Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 76 98 66 35
Mobil 402 80 082