Ergoterapeut

Ergoterapi, tidligere kalt arbeidsterapi, er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for (arbeids-) aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Behandlingsformen utøves av en ergoterapeut.

Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne, der målet er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Ergoterapeuten tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv, og bistår deg med trening, tilrettelegging og motivering i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser. Ergoterapeuten tilbyr også veiledning i forhold til bolig og boligendringer, og bistår mennesker med nedsatt syn og/eller hørsel slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser.

Ergoterapeuten bistår deg med:
- Trening, tilrettelegging og motivering i forbindelse med hverdagsaktiviteter
- Veiledning i forhold til bolig og boligendring

Ventetid vil kunne forekomme, men alle henvisninger og forespørsler til ergoterapeut vil prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. Dersom du mener du ikke får forsvarlig helsehjelp kan du klage til kommuneoverlegen. 

Søk om tjeneste

Kontaktinfo

Tor-Øystein Kristiansen
ergoterapeut
E-post
Mobil 480 56 454

Åpningstider

Kontortid er:

  •  mandag fra 08.00-15.30;
  • tirsdag fra 08.00-15.30;
  • onsdag fra 08.00-15.30;
  • og annenhver torsdag fra 08.00-15.30.