Hjemmesykepleien

Avd.leder for hjemmesykepleien er Dagmar Moan Leiknes.

Kontaktinfo

Vakttelefon Hjemmesykepleien
Åpningstider telefon 08.00- 22.00. Stengt mellom 22.00-08.00
Telefon 76 98 67 05
Dagmar Moan Leiknes
Konst.avd.leder hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 951 45 255
Kai Morten Kolberg
Kommunalsjef
E-post
Mobil 454 18 179

Åpningstider

Åpningstiden vakttelefon 08.00 - 22.00

Stengt 22.00- 08.00