Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av  hjemmetjeneste og brukerstyrt personlig assistent (BPA).  


Brukere av hjemmetjenesten er hjemmeboende som har behov for helsehjelp på grunn av:

  • Skade
  • Funksjonshemming
  • Sykdom

Hjemmesykepleie omfatter sykepleie og helsehjelp i hjemmet.

Når det gjelder BPA omfatter der hjemmeboende som har sammensatte og omfattende tjenestebehov. Bruker eller pårørende må være i stand til å ta arbeidslederrollen.

Det er totalt 20.7 årsverk i hjemmesykepleien og det er ca 110 brukere i kommunen. 

Kontaktinfo

Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mandag - fredag kl. 10:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00
Telefon 76 98 67 05