Hjemmesykepleien

Avd.Leder for hjemmesykepleien er Vibeke Strøm-Fosse.

Kontaktinfo

POST 5
Vakttelefon hjemmesykepleietjeneste
Mobil 482 28 208
POST 5- til pårørende
Til pårørende - Hjemmesykepleien
Mobil 918 67 553
Vakttelefon Hjemmesykepleien
Åpningstider telefon 08.00- 22.00. Stengt mellom 22.00-08.00
Mobil 482 28 208
Vibeke Strøm-Fosse
Avd.leder Hjemmetjenesten/Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 476 86 364

Åpningstider

Åpningstiden vakttelefon 08.00 - 22.00

Stengt 22.00- 08.00