Hjemmesykepleien

Kontaktinfo

POST 5
Vakttelefon hjemmesykepleietjeneste
Telefon 76 98 67 05
Mobil 950 26 850
POST 5- til pårørende
Til pårørende - Hjemmesykepleien
Mobil 918 67 553
Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mandag - fredag kl. 10:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00
Telefon 76 98 67 05