Psykososialt kriseteam

Lødingen kommune har et psykososialt kriseteam som kan nås ved å ringe en av teamets medlemmer, legevakt eller politi

For mer informasjon, trykk her (PDF, 107 kB)