Vakttelefon Sykehjem (døgnåpent)

Vakthavende sykepleier 993 88 655