Rekrutteringsbistand fra NAV

NAV kan være behjelpelig med å finne arbeidssøkere til din bedrift

For din bedrift kan NAV Lødingen:Evgenia

- søke etter arbeidssøkere for din bedrift med eller uten ekstern utlysninger

- være behjelpelig med utlysning på nav.no

- være behjelpelig med ekstern utlysning i EØS området