Studie - Stedsutvikling

Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) ved UiT Norges arktiske universitet tilbyr studiet SPL-6000 Stedsutvikling (30 studiepoeng). 

Søknadsfrist er 3.september.

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil bli fire samlinger i Vågan, over to semestre. Målgruppe er ansatte i både offentlig og privat sektor. Oppstart vil være i oktober i 2018, og eksamen vil være i mai/juni 2019. Opptakskravet er generell studiekompetanse og søknadsfristen er mandag 3. september 2018.
Emnet omfatter nyere perspektiver på sted og stedsutvikling. Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Stedlige plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft stiller steder ovenfor nye utfordringer. Emnet kombinerer stedsteori og analysemetoder med erfaringsbasert kunnskap fra konkrete stedsutviklingsprosjekter.
Nærmere informasjon om studiet og hvordan du søker finner du her . Ved å klikke på studiet kommer du til EVU-søknadsweb hvor du finner detaljert info ved å velge kategorien Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi.