Startlån for kjøp av bolig

Boligfinansiering

Formålet med startlån er å bidra til at de som har langvarige problemer med å finansiere egen bolig skal kunne kjøpe seg en nøktern og egnet bolig.

Startlån gis også til refinansiering av gjeld hvis man står i fare for å miste boligen, samt til utbedring/tilpasning av bolig som er nødvendig for å bli boende i boligen, f.eks. på grunn av redusert funksjonsevne.

Varig økonomiske vanskeligstilte husstander kan innvilges etableringstilskudd, slik at de sammen med startlån, kan få mulighet til å kjøpe seg eller beholde en egnet og nøktern bolig.

Tilskudd kan også gis til nødvendige tilpasninger i hjemmet på grunn av redusert funksjonsevne.

Tilskudd er strengt behovsprøvd

Startlån kan søkes elektronisk eller på papirskjema