Miljøterapeut for barn, unge og foreldre

Miljøterapeut for barn, unge og foreldre er et tilbud til alle barn, unge og foreldre i Lødingen kommune. Har du som foreldre eller ditt barn behov for hjelp eller noen å snakke med?

Tiltaket er rettet mot barn, unge eller familier som opplever utfordringer på skolen, hjemme eller på fritiden.

Tjenesten er lett tilgjengelig ved at en  kan henvende seg direkte uten henvisning , og ved at hjelpen tilbys uten venting og lang saksbehandlingstid. Miljøterapeuten er underlagt streng taushetsplikt, og arbeider svært diskret.

Tilbudet er gratis, og kan benyttes av hvem som helst og når som helst. Det er kort ventetid for å komme til samtale, og samtalene settes opp på dine betingelser.

Barn og unge kan når som helst komme innom kontoret på ungdomsskolen dersom noen har behov for å snakke om noe som de kanskje behøver hjelp med.

Målet er å hindre at problemer oppstår, vedvarer eller videreutvikles. Målet er også å hjelpe de som har behov. 

Miljøterapeuten er utdannet barnevernspedagog med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Hun har også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Kontaktinfo

June Henriksen Moelv
Miljøterapeut
E-post
Telefon 907 03 239

Kontortid: Man. – Fre.: 08:00 – 15:30

Kontorsted: Lødingen Ungdomsskole