Miljøterapeut for barn, unge og familier

Miljøterapeut for barn og unge er et tilbud til alle barn, unge og foresatte i Lødingen kommune. Har du som foresatt eller ditt barn behov for hjelp eller noen å snakke med?

Tiltaket er rettet mot barn, unge eller familier som opplever utfordringer på skolen, hjemme eller på fritiden. Tjenesten er lett tilgjengelig ved at du kan henvende seg direkte uten henvisning. Det er kort ventetid for å komme til samtale, og samtalene settes opp på dine betingelser. Tilbudet er gratis.

Miljøterapeuten har faste dager med tilstedeværelse på Lødingen skole, og er tilstede ved behov i barnehagen og ved Vestbygd oppvekstsenter. Barn og unge kan når som helst ta kontakt dersom de har behov for å snakke med noen, eller har noe de trenger hjelp til.

Når miljøterapeuten ikke er å finne på kontoret på Lødingen skole kan hun nås på telefon 90 70 32 39, og sender du melding får du raskt svar.

Miljøterapeuten er underlagt taushetsplikt (forvaltningsloven §13).

Miljøterapeuten samarbeider med helsesykepleier, og sammen representerer de et ressursteam som kan benyttes dersom familien opplever større utfordringer. Miljøterapeuten fungerer som kontaktperson for ressursteamet.

Miljøterapeuten har jevnlig kurs for foreldre innen foreldreveiledningsprogrammet ICDP – åtte tema for godt samspill. Informasjon om neste kurs får du hos miljøterapeut og på helsestasjonen.

Kontaktinfo

June Henriksen Moelv
Miljøterapeut for barn og unge
E-post
Telefon 907 03 239