Miljøterapeut for barn, unge og familier.

Har du som foreldre eller ditt barn behov for hjelp eller noen å snakke med?

Miljøterapeut for barn, unge og familier er et tilbud til alle barn, unge og foreldre i Lødingen kommune.

Tiltaket er rettet mot barn, unge eller familier som opplever utfordringer på skolen, hjemme eller på fritiden.

Tjenesten er lett tilgjengelig ved at en  kan henvende seg direkte uten henvisning , og ved at hjelpen tilbys uten venting og lang saksbehandlingstid. Miljøterapeuten er underlagt streng taushetsplikt, og arbeider svært diskret.

Tilbudet er gratis, og kan benyttes av hvem som helst og når som helst. Det er kort ventetid for å komme til samtale, og samtalene settes opp på dine betingelser.

Barn og unge kan når som helst komme innom kontoret på barneskolen dersom noen har behov for å snakke om noe som de kanskje behøver hjelp med.

Målet er å hindre at problemer oppstår, vedvarer eller videreutvikles. Målet er også å hjelpe de som har behov. 

Miljøterapeuten er sertifisert COS-P (circle of security parenting) veileder og ICDP-veileder (International child development program), i tillegg til at han er utdannet sosionom.

 

Kontaktinfo

Øystein Olderli-Fagerbakk
Miljøterapeut
E-post
Mobil 907 03 239

Kontortid: Man. – Fre.: 08:00 – 15:30

Kontorsted: Lødingen Barneskole