Ungdomsskoler i Lødingen kommune

Lødingen Ungdomsskole:

 

 

Vestbygd Oppvekstsenter:

Kontaktinfo

Kjetil Moelv
Rektor 1-10 skolen
E-post
Mobil 916 12 011
Beth Jensen
Rektor Vestbygd oppvekstsenter
E-post
Telefon 76 98 66 81
Mobil 481 76 317