Detaljregulering for Lødingen hamn, planID 2018004

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlig tilgjengelige områder, traseer og møteplasser i området Lødingen Hamn.

Det ble varslet planoppstart for arbeidet høsten 2018. Planområdet vil bli vurdert i planarbeidet.

Planavgrensning vises på kartutsnittet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid):

Klikk for stort bilde 

Her er referat fra oppstartsmøte (link til vedlagt dokument) (PDF, 141 kB)