Endring av reguleringsplan E10/ rv.85, Parsell 5, 6 og 7

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.07.2018

Lødingen kommune kunngjør med dette følgende planvedtak:

Kommunestyret vedtok i sak 76/18 den 14.06.2018 endring av reguleringsplan E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt. Vedtaket omfatter Parsell 5 - planid 2018003, Parsell 6 - planid 2018001 og Parsell 7 - planid 2018002.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtaket kan påklages etter PBL § 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltningslovens §28.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.07.2018

Eventuell klage merkes 12/207 og stilles til: postmottak@lodingen.kommune.no
eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

Saksdokumenter:

KS-sak 76/18 - Vedtak av reguleringsplan (arkivsak 12/207) - Hyperkobling i saken

Oppdaterte plandokumenter for parsell 7 i tråd med riksantikvarens godkjenning

Hyperkobling til dokumenter

Kontaktinfo

Knut Ingebrigtsen
Avdelingsingeniør Plan
E-post
Telefon 76 98 66 44