Forslag kommunal planstrategi 2020-2023

Lødingen kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1. Formannskapet vedtok i møte 07.09.2020, sak 77/20, at forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Dokumentet kan du lese her.

Dokumentet er også tilgjengelig i rådhusets resepsjon.

 

Kommunal planstrategi er en oversikt over planbehov og -prioriteringer for inneværende kommunestyreperiode. Den er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre innen valgperioden for å legge til rette for ønsket utvikling. Planstrategien tar ikke stilling til mål og tiltak, men er en arena for å diskutere utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid  blir behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig.

 

Det oppfordres herved til å komme med konkrete innspill, slik at dere kan være med å påvirke retningen kommunen tar.

 

Innspill sendes postmottak@lodingen.kommune.no eller Lødingen kommune, Plan og samfunn, Postboks 83, 8411 Lødingen.

Merk innspillet med Planstrategi 2020-2023.

 

Frist for innspill er til og med 12. oktober 2020.