Høring Adressenavn på veger i Lødingen Kommune

Høring i 4 uker, med frist 09.03.2020 for å komme med merknader.

Lødingen Kommunes navnekomite, formannskapet, ar innstilt navn på nye adresseparseller/veger i møte 02.05.2019 i sak 80/19.

Områdene der adresseparsellen skal være er på Nes, Neshamn og en parsell i Lødingen sentrum.

Arbeidet om fastsettelse av vegnavn er gjort i tråd med gjeldene regelverk.
Stedsnavnloven er fulgt, og alle navn i innstillingen er kontrollert mot sentralt stedsnavnregister fra Kartverket.
På bokmål er det valgfritt å bruke veg eller vei. Tidligere navngitte veger i kommunen er skrevet med veg, og navnekomiteen har valgt å holde samme linje videre.
Veg adresse-parsellene er nummert likelydende i vedlagte kart.

De nye veg adressene-parsellene er:
2000 Nygårdsfjellet
2100 Stormyra
2110 Korsvikvegen
2120 Moen
2130 Langstrand
2140 Buktvika
2150 Silvikvegen
2130 Gangarhaugen
2200 Rødberghaugen
2210 Inner Neshamnvegen
2220 Ytter Neshamnvegen
(51002 Nesvegen)
(51003 Neshamnvegen)

Nesvegen og Neshamnvegen er veg adresse-parseller som tidligere er blitt vedtatt. Parsellene tilhørende disse vegnavnene er endret.

Denne innstillingen sendes ut på høring i 4 uker, med frist 09.03.2020 Merknader må være skriftlig og begrunnet og sendes på mail til postmottak@lodingen.kommune.no eller i post til Lødingen Kommune, Postboks 83,8411 Lødingen. Merkes med 13/769.
Det legges vekt på merknader på skrivemåten og på gode synspunkter på navnevalg. 

Kunngjøringen av høring på nye veg adresse-parseller:
- Annonse i Bladet Vesterålen og Harstad Tidende 08.02.2020.
- Høringsbrev på rådhuset
- Lødingen Kommunes hjemmeside www.lodingen.kommune.no fra 05.02.2020 til 09.03.2020.

Videre saksgang:
1. Eventuell korrigering av navneforslag
2. Sende navneforslagene til stedsnavntjenesten for uttalelse.
3. Formannskapet vedtar endelig navneforslag. 

Nygårdsfjellet_nye navn (L)(203172) (PDF, 137 kB)
Neshamn_nye navn (L)(203171) (PDF, 107 kB)
Nes_nye navn (L)(203170) (PDF, 293 kB)