Høring: Budsjett 2023, Økonomiplan for 2023- 2026, Lødingen kommune

Høringsfrist 22.12.2022

Høringsforslag kan gis på: postmottak@lodingen.kommune.no eller Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen.

Det kan også leses på rådhuset eller Prix. Det blir også lagt ut i Vestbygda fra neste uke.

Budsjettforslag (PDF, 5 MB)